วิทยากร

ธนัท พัชรานุกูลกิจ

รายละเอียด

จากความชอบส่วนตัวที่หลงใหลในเพชร ทำให้เลือกเรียนสาขาวิชาด้านอัญมณีและเครื่องประดับมาโดยตรง และจบหลักสูตรการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเพชร HRD ของประเทศเบลเยี่ยม สู่การเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเพชร และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มากว่า 10 ปี 

Related