วิทยากร

จิระพฤทธิ์ จักรวาลวิบูลย์

รายละเอียด

นักวิชาการอัญมณีของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Related