วิทยากร

สุริยน ศรีอรทัยกุล

รายละเอียด

นักธุรกิจอัญมณีอันดับ 1 ของเมืองไทย เจ้าของฉายา ‘เจ้าพ่อบิวตี้เจมส์’ ทายาทรุ่นที่ 3
จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Pepperdine University รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรฐัอเมริกา และสถาบันด้านอัญมณีศาสตร์ : GIA

Related