เกี่ยวกับโครงการ

MEET THE GIT’S MASTERS

        วิถีชีวิต New Normal ที่เปลี่ยนไปจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้ระบบการเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น Meet the GIT’s Masters อีกหนึ่งโปรเจ็กต์ที่เป็นนิมิตหมายใหม่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพแห่งการเรียนรู้ โดยวิทยากร 9 กูรูตัวจริงของเมืองไทยที่แต่ละคนล้วนมีประสบการณ์คร่ำหวอดในแขนงงานของตัวเองอย่างเชี่ยวชาญนานนับทศวรรษ มาถ่ายทอด บอกเล่า ส่งเสริม และก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เกี่ยวข้องกับวงการอัญมณีและเครื่องประดับ ในรูปแบบ Virtual classroom ทางเว็บไซต์ https://masterclass.git.or.th ซึ่งคอร์สเรียนเหล่านี้เหมาะกับทุกคนที่รักในอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งเจ้าของธุรกิจ นักการการตลาด นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการสร้างธุรกิจ

    GIT เชื่อมั่นว่าบทเรียนในรูปแบบออนไลน์จากกูรูแถวหน้าทั้ง 9 จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ ทั้งการเจาะลึกอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ การทำความรู้จักอัญมณีล้ำค่า เทคนิคทางการตลาด การเล่าเรื่อง การจัดองค์ประกอบความสวยงาม การถ่ายภาพภายใต้ทิศทางของแสงและเงา ศาสตร์ความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ แนวทางการทางสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆ ในการทำธุกิจรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่จะใช้เป็นฐานข้อมูลให้ผู้เรียนได้จุดประกายไอเดียและนำไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงแข็งแรงต่อไป